^Do góry

foto1 foto2 foto3 foto4
foto5

              

Egzamin gimnazjalny 2017/2018 - wyniki

 

Egzamin gimnazjalny 2017/2018 - wyniki

 ZSP w Nowinach znów powyżej średniej w egzaminach gimnazjalnych.

Jak co roku widać wysoki poziom nauczania języków obcych. Dobrze wypadłą też część humanistyczna z języka polskiego (o ponad 4 pkt % wyżej niż średnia dla kraju i województwa) i matematyczna ( o prawie 4 pkt % wyżej niż średnia dla kraju i o prawie  5 pkt. % niż dla województwa). Szczegółowe dane w tabeli poniżej. Gratulujemy uczniom
i nauczycielom.

 

Część egzaminu

Średnia krajowa

Średnia dla województwa

Średnia ZSP
w Nowinach

Część humanistyczna
z zakresu historii
i wiedzy
o społeczeństwie

59

58

61,6

Część humanistyczna
z zakresu języka polskiego

68

68

72,5

Część matematyczno - przyrodnicza
z zakresu przedmiotów przyrodniczych

56

55

56,9

Część matematyczno - przyrodnicza
z zakresu matematyki

52

51

55,7

Język angielski poziom podstawowy

68

66

73,2

Język angielski poziom rozszerzony

52

b.d.

55,5

Język niemiecki poziom podstawowy

52

b.d.

90,8

Język niemiecki poziom rozszerzony

42

b.d.

83,1

 

Copyright 2018  Zespół Szkól Ponadpodstawowych w Nowinach