^Do góry

foto1 foto2 foto3 foto4
foto5

              

BADMINTON W NASZEJ SZKOLE

Badminton w naszej szkole

We wrześniu 2016r. w naszej szkole została wdrożona Innowacja pedagogiczna z wychowania fizycznego o profilu badminton dla klas I – III gimnazjum „Młody badmintonista”.

Polega ona na wprowadzeniu nowych treści, zawierających naukę gry
w badmintona, których brak w programach nauczania wychowania fizycznego. Planowanym nowatorstwem zostaną objęci uczniowie klas pierwszych w roku szkolnym 2016/2017, a następnie ci sami uczniowie
w klasie drugiej i trzeciej gimnazjum. Zajęcia będą prowadzone
w ramach jednej godziny wychowania fizycznego oraz dwóch godzin zajęć pozalekcyjnych. Innowacji będzie trwała od września 2016r
do czerwca 2019r., a łączna liczba godzin w ciągu trzech lat przewidziana na jej realizację to 288. Działania prowadzone w ramach innowacji „Młody badmintonista” zachęcą uczniów do poznania nowej dyscypliny sportu, aktywnego spędzania wolnego czasu, pozwolą nabyć podstawowe umiejętności ruchowe niezbędne do rozwoju fizycznego, intelektualnego
i emocjonalnego.

Pierwsze efekty wspólnej pracy można było już zauważyć podczas imprez organizowanych w szkole, jak i poza nią, w których uczniowie wzięli udział:
-„Badmintomania – festyn rekreacyjno – sportowy” w ramach Świętokrzyskiego Dnia Badmintona – Nowiny, listopad 2016r.

- Turniej im. Adama Gołąba w Badmintonie – Nowiny, styczeń 2017r.

- Liga Szkół Gimnazjalnych w Badmintonie – I rzut – Morawica, listopad 2016r., II rzut – Morawica, luty 2017r. i III rzut – Nowiny, kwiecień 2017r.

W Świętokrzyskiej Lidze Szkół Gimnazjalnych zajęliśmy II miejsce.

- Wojewódzki Turniej Finałowy Szkół Gimnazjalnych w Badmintonie - Nowiny, czerwiec 2017r.

Naszą szkołę w w/w zawodach reprezentowali uczniowie: Wiktoria Domagała kl. IA, Dominika Gruszczyńska kl. IA, Magdalena Zwierzchowska kl. IA, Magda Majewska IC, Anna Krajewska kl. IIA oraz Jacek Łój kl. IA, Hubert Głuch kl. IA, Szymon Krajewski kl. IC, Adam Warowiec kl. IC, Dawid Sosnowski kl. IC, Bartosz Rękas kl. IIB, Hubert Curyl kl. IIIB i Cezary Nawrot kl. IIIB.

Zawodnicy zaprezentowali się z bardzo dobrej strony, zdobyli kolejne doświadczenia techniczno – taktyczne, które pozwolą na podnoszenie umiejętności gry w badmintona.

Uczniowie sędziowali i pomagali przy organizacji imprez:

- Mistrzostwa Polski Pracowników Służb Mundurowych w Badmintonie – 25-26.03.2017r. Nowiny

- Wojewódzki Turniej Finałowy Ligii Szkół Gimnazjalnych w Badmintonie - 9.06.2017r. Nowiny

Nauka gry w badmintona prowadzona była, i nadal jest, aby wzbudzić zainteresowanie uczniów tą dyscypliną sportu. Udział młodzieży w zajęciach ma na celu popularyzację tej dyscypliny sportu wśród uczniów, wyrobienie w nich nawyku oraz potrzeby aktywnego spędzenia czasu wolnego.

>>GALERIA<<

Beata Woźniak – nauczyciel wychowania fizycznego

Copyright 2018  Zespół Szkól Ponadpodstawowych w Nowinach