^Do góry

foto1 foto2 foto3 foto4
foto5

              

Dzień Erasmus+

Międzynarodowy Dzień Środowiska Erasmus+

Dnia 12.06.17 odbyło się spotkanie w auli ZSP w Nowinach z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Środowiska i jednocześnie podsumowania dwuletniego projektu ERASMUS +, w którym uczestniczy nasza szkoła oraz pięć europejskich szkół partnerskich z następujących krajów: Niemiec, Portugalii, Włoch, Francji oraz Litwy.

Projekt ERASMUS + dotyczy zmian klimatu i ich wpływu na styl życia młodych Europejczyków. Jego tytuł w języku angielskim brzmi: "Climate changes vs today's lifestyles: a new challenge for European Youths". Projekt rozpoczął się pierwszego września 2015 roku i kończy się pierwszego września 2017 roku. W projekcie wzięło udział 13 nauczycieli i 18 uczniów naszej szkoły z klas drugich   trzecich gimnazjum, którzy aktywnie uczestniczyli w pracach projektowych, a także wymianach uczniowskich w Polsce, we Włoszech, na Litwie oraz w Niemczech.

Udział w projekcie podniósł świadomość ekologiczną uczniów i ich najbliższego środowiska poprzez uczenie ich zachowań proekologicznych, takich jak: oszczędzanie wody i energii, segregacja odpadów, korzystanie ze środków transportu publicznego i rowerów w miarę możliwości oraz ogólnie rozumianej trosce o środowisko. Uczniowie zaprezentowali krótki program artystyczny, filmiki podsumowujące naszą pracę i jej efekty w ramach projektu ERASMUS + oraz wystawę prac związaną z tematem ekologii.

Copyright 2018  Zespół Szkól Ponadpodstawowych w Nowinach