^Do góry

foto1 foto2 foto3 foto4
foto5

              

Projekt Erasmus + w naszej szkole.

 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

„Climate changes”- listopad , 2015

 

Prace nad realizacją naszego projektu „Climate changes Vs today’s   lifestyles.  A  new   challenge   for   European   youth”    trwają.    W     październiku   i listopadzie uczniowie   naszej szkoły zapoznali   się   z tematyką filmu Al Gore „An Inconvenient Truth”,przedstawiającego skutki globalnego ocieplenia. Głównym celem filmu jest zwrócenie uwagi na problem zmian klimatu oraz sugerowanie podjęcia    niezwłocznych     działań  zmierzających   w kierunku ochrony środowiska. Uczniowie zapoznali się z leksyką z zakresu „zmian klimatu” w  języku angielskim, gdyż   jednym z   zadań warsztatowych podczas       spotkania TTLA w Polsce jest     dyskusja na   temat  obejrzanego filmu.  Kolejny   etap naszych  prac, to    opis    pór  roku występujących   w naszym regionie z  uwzględnieniem anomalii pogodowy z ostatnich dwóch lat. Już we wrześniu nawiązaliśmy współpracę z  instytucjami z naszego regionu,   aby    umożliwić  uczniom zapoznanie     się    z metodami prac badawczych.
 
Prace nad logo do projektu zostały wykonane pod czujnym okiem pani Alicji Lasoty, które sprawowała merytoryczną pieczę na działaniami oraz w każdej chwili chętnie służyła radą.
 
Wizyta w oczyszczalni ścieków (26 listopada 2015), była powiązana z realizacją projektu. Uczniowie wraz z nauczycielami biologii i geografii tj. panią Agatą Giełżecką oraz  panem Tomaszem Marcem mieli możliwość przeprowadzenia analizy pobranych w czasie wycieczki próbek ścieków dopływających i oczyszczonych, przy wykorzystaniu „walizki ekobadacza” (zestaw odczynników chemicznych). Podczas zajęć warsztatowych poruszona została także tematyka zanieczyszczenia środowiska naturalnego oraz uświadomienie znaczenia tzw. ecological footprint (własnego śladu ekologicznego). Ślad węglowy (rodzaj śladu ekologicznego), czyli całkowita suma emisji gazów cieplarnianych wywołanych bezpośrednio przez daną osobę, organizację, wydarzenie czy produkt to kolejny termin naukowy niezbędny do prac w ramach projektu „Climate changes”. Pobudzenie kształtowania świadomości ekologicznej to główny cel spotkania warsztatowego.
 
Uczniowie   przyłączyli   się  także do platformy   etwinning,   aby móc  wymieniać  pomysły i spostrzeżenia z młodzieżą z innych państw biorących udział w projekcie. Data pierwszych rozmów, tzw. „open chat” została ustalona na 08.12.2015.

 

   

Copyright 2018  Zespół Szkól Ponadpodstawowych w Nowinach