^Do góry

foto1 foto2 foto3 foto4
foto5

              

Egzaminy pilotażowe DSD I 2018

Egzamin pilotażowy DSD I 2018

Jak co roku uczniowie klasy niemieckiej 3d przygotowujący się do egzaminu certyfikatowego na poziomie B1, wzięli udział 7 lutego w ustnym egzaminie pilotażowym. Spotkanie odbyło się w Szkole Podstawowej nr 34, w czasie którego uczniowie ze szkół na terenie województwa świętokrzyskiego, którzy realizują program DSD 1, mogli zapoznać się dokładnie z formą egzaminu ustnego.

 Więcej w zakładce >>Klasy niemieckie<<

Copyright 2018  Zespół Szkól Ponadpodstawowych w Nowinach